De impact van de nieuwe SDE++ regeling en de lage realisatiegraad van projecten

Update 14 september 2020

 

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieregeling) was sinds 2011 het instrument van de Nederlandse overheid om de klimaatdoelstelling van 49% emissiereductie in 2030 te verwezenlijken. Sinds 2020 is deze regeling vervangen door de vernieuwde SDE++ regeling. De najaarsronde van 2020 is door Corona uitgesteld tot 24 November 2020. Een mooie kans dus om nog subsidie aan te vragen voor zonnepanelen. Maar er zijn wel een aantal veranderingen om rekening mee te houden. We vatten de belangrijkste voor u samen.

De nieuwe SDE++ regeling focust op CO2-reductie

De subsidie SDE++ heeft de volgende kenmerken. Sommige zijn gelijk aan die van de voormalige regeling SDE+, andere zijn nieuw.

  • Hoe werkt het? De SDE++ regeling verstrekt subsidie voor de inzet van hernieuwbare energie en voor andere CO2-reducerende technieken. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Voor een periode van 15 jaar ontvangt de aanvrager dus een vergoeding per opgewekte kWh.
  • Technieken concurreren onderling. In de nieuwe SDE++ regeling ligt de focus op de energietransitie en CO2 reductie (€ per ton vermeden CO2). De verschillende technieken bij de SDE++ concurreren op basis van vermeden ton CO2 en andere broeikassen in plaats van de opgewekte duurzame energie. Technieken die CO2 reduceren en kosteneffectief zijn, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. De focus ligt dus niet meer op energieproductie, maar op CO2-reductie.
  • Een positieve transportindicatie. Sinds de najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stelt het ministerie van EZK een aanvullende voorwaarde, wat ook nu weer geldt voor de SDE++ regeling. Bij de netbeheerder dient een transportindicatie opgevraagd te worden. Afgifte van een positieve indicatie wil zeggen dat er in het gebied voldoende teruglevercapaciteit aan het elektriciteitsnet is. Op deze manier wordt voorkomen dat projecten die subsidie hebben toegewezen gekregen, niet gerealiseerd wordt.

De SDE++ regeling is het instrument om grootzakelijke zonnepanelen systemen te financieren. De subsidiepot daalt echter jaarlijks en de concurrentie wordt groter. Daarnaast wordt de subsidieprijs in €/kWh elk jaar lager. Een trend is dat aanvragers van subsidie steeds verder onder het basisbedrag gaan bieden, om toewijzing van het subsidiebedrag zeker proberen te stellen. Belangrijk is dus om u goed te laten adviseren of samenwerking met een ervaren partij in SDE subsidieaanvragen.

De realisatiegraad van SDE+ projecten moet omhoog

Uit feiten en cijfers van RVO blijkt dat uit de subsidierondes van 2014-2019 van de SDE+ regeling voor meer dan 2 gigawattpiek (GW) aan projecten is vervallen. Veel projecten lopen spaak door onervaren partijen, problemen bij het financieren en de realisatie van projecten. Toenemende congestie op het elektriciteitsnetwerk zorgt ervoor dat dit komende jaren ook verontrustend zal blijven, ondanks de eis van een positieve transportindicatie. De grafiek hieronder geeft de realisatiegraad van projecten van de afgelopen jaar weer en het nog te realiseren vermogen aan zon-PV systemen:

 

Een daadkrachtige partner die uw project realiseert

Horizon NL is een betrouwbare partner met 20 jaar relevante sector ervaring in het financieren en realiseren van duurzame energieprojecten. Een daadkrachtige partner die voor u de SDE++ subsidieaanvraag uit handen kan nemen en uw project realiseert. Heeft u al subsidie en kunt u hulp gebruiken? Wij helpen u graag bij de optimale aanpak voor uw onderneming en kunnen samen uw project realiseren. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Wilt u weten wat uw locatie waard is?

Neem dan contact met ons op. Wij maken op basis van uw gegevens een inschatting voor de hoeveelheid elektriciteit die u kan verwekken. Na de scan kunnen wij u een gratis offerte versturen en de resultaten bespreken.
*verplicht veld

Branches

Akkerbouwers

Bedrijfsdak

Geitenhouders

Melkveehouders

Pluimveehouders

Schapenhouders

Varkenshouders

Zonnecarport