Toenemende transportschaartse vraagt om technische expertise ontwikkelaars

Update 7 september 2020

 

Door de komst van zonneparken en windparken raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Elektriciteitsnetten zijn van oudsher centraal aangelegd, wat betekent dat hoogspanningslijnen vanaf conventionele energiecentrales richting grote eindgebruikers lopen. Zonneparken en windparken worden echter vaak decentraal ontwikkeld, op landelijke locaties waar de bevolkingsdichtheid en de capaciteit van het elektriciteitsnet lager is. Door de grote hoeveelheid groene stroom die dan wordt teruggeleverd lopen netbeheerders op die locaties steeds meer tegen capaciteitsproblemen van kabels en transformatoren en tegen spanningsproblemen aan.

 

De toenemende transportschaarste in noord-oost Nederland breidt uit

De toenemende inpassing van zonne- en windenergie kan ervoor zorgen dat structurele netcongestie optreedt. Netbeheerders kunnen geen extra zonne- en windenergie projecten kwijt op het net en het verzwaren ervan kan enkele jaren duren. Het verzwaren van het net op middenspanningsniveau kan tussen de 3-5 jaar duren. Aanpassingen op hoogspanningsnetwerk kan zelfs tussen de 7-10 jaar duren. Daardoor kan er een lastige situatie ontstaan voor bijvoorbeeld agrariërs of eigenaren van bedrijfsdaken met plannen om zonnepanelen te plaatsen.

Structurele netcongestie treedt momenteel al op grote schaal op. Het name in het noord-oosten van Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe), maar ook in toenemende mate in de rest van Nederland. Zeeland was tot voor kort de enige provincie in Nederland zonder netcongestie, maar begin september 2020 kondigde Enduris, de netbeheerder, al problemen op het elektriciteitsnet aan in regio Schouwen-Duiveland en Tholen.

Ook op Schouwen-Duiveland en Tholen in Zeeland treedt zijn er tot 2025 structurele netcongestie op.

Horizon NL heeft voor u de netproblematiek in Nederland in kaart gebracht door het combineren van informatie van verschillende netbeheerders:

 

Netbeheerders werken aan oplossingen

Netbeheerders en andere marktpartijen nemen momenteel allerlei maatregelen om de netproblematiek in Nederland tegen te gaan. Enkele mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • Het maximaal benutten van capaciteit door (1) het aansluiten van zonne- en windparken op één kabel – cable pooling – en (2) het loslaten van storingsreserve N-1. De laatste maatregelen zorgt ervoor dat door het inzetten van bestaande storingsreserve meer ruimte komt voor duurzame energieprojecten.
  • Flexibel omgaan met vraag en aanbod. Door het slim sturen van vraag en aanbod wordt de opwek van duurzame energie beter afgestemd op wanneer de vraag van elektriciteit het grootst wordt.
  • Slimmer verzwaren. Het inzetten van volledige prefab middenspanningsstations zorgt voor snelle en tevens definitieve oplossing van knelpunten in distributienetwerken.

 

Een betrouwbare partner in het oplossen van technische vraagstukken

De problemen op het elektriciteitsnet zorgen voor toenemende complexiteit in het ontwikkelen en realiseren van zonne-energie projecten. Slimme combinaties van zonne-energie met windenergie (cable pooling), opslag van energie en het slim op elkaar afstemmen van vraag en aanbod zijn voorbeelden van oplossingen voor netproblematiek. Horizon NL werkt samen met bedrijven, overheden en netbeheerders om gezamenlijk te werken aan oplossingen. Op deze manier vergroten we de realisatiegraad van projecten en versnellen we de energietransitie.

Het team heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met de inpassing van grootschalige, complexe zonne- en windenergie projecten in het buitenland. Wat nu in Nederland optreedt hebben we in andere landen ook gezien. Onze kennis bij het oplossen van deze vraagstukken komt goed van pas.

Loopt u tegen netproblematiek aan of twijfelt u of uw zonnedak of parkeerplaats geschikt is voor het aanvragen van SDE++ subsidie, neem gerust contact op.

Wilt u weten wat uw locatie waard is?

Neem dan contact met ons op. Wij maken op basis van uw gegevens een inschatting voor de hoeveelheid elektriciteit die u kan verwekken. Na de scan kunnen wij u een gratis offerte versturen en de resultaten bespreken.
*verplicht veld

Branches

Akkerbouwers

Bedrijfsdak

Geitenhouders

Melkveehouders

Pluimveehouders

Schapenhouders

Varkenshouders

Zonnecarport